Öländsk supermat från

lokala odlare

Vi säljer, och producerar bönor, ärtor, och lök till 

grossister och livsmedelsföretag.

MODERNA FORNTIDSPRODUKTER

Ölands kalkrika mark och säregna milda klimat har tillsammans med ölänningarna och deras betesdjur format odlingslandskapet på södra Öland under årtusenden. Ett världsarv har den unika odlingsmiljön skapat och mitt i det har vi, och många av våra odlare, vår bas.

Här produceras och säljs bönor, ärtor och lök. Den c-vitaminrika löken med sina bakteriedödande egenskaper och söta umamismak samsas i lokalerna med framtidens proteingivare bönorna och ärtorna. Dessa delikatesser innehåller också hälsofrämjare som järn, B-vitamin, kalcium och C-vitamin och är sanna klimatvänner.

Kalmar-Ölands Trädgårdsprodukter tillsammans med olika samarbetsparter avser att utveckla kvalitetsmjöl från utvalda baljväxtsorter för humankonsumtion i projektet med titeln ”Svensk och Öländskt kvalitetsmjöl från baljväxter för humankonsumtion”. Finansiering av projektet ligger inom Landsbygdsprogrammet EIP Agri satsning

 

SLOW FOOD

Slow Food International är en organisation som kämpar för bevarande av den odlade mångfalden och länders lokala kulturer. Med över 100 000 medlemmar i 150 länder från fem kontinenter anordnar man bland annat utbildningar, smakprovningar och publicerar böcker för att nå ut med sin information.
Den öländska bruna bönans fortlevnad ingår som ett presidieprojekt inom Slow Foods organisation. Projektet syftar till att säkra framtiden för lokal, småskalig produktion och att bevara högkvalitativt mathantverk. Att klassas som ett presidieprojekt är få förunnat vilket visar på vilken värdefull produkt den bruna bönan är.
Läs mer www.fondazioneslowfood.com
Adress:

Björkvägen 1

386 31 Färjestaden

Kontakta oss:

Tel: 0485-56 06 70

Mejl: info@kotp.se

Vi är stolta över våra fina grödor som växer främst på Öland men också i närliggande landskap och över att vi kan erbjuda KRAV-sortiment på flertalet av våra grödor.